01.03.2023

VTC Academy triển khai đào tạo 15.000 giáo viên về hỗ trợ khởi nghiệp

(Theo Tienphong.vn) – Một trong những thách thức to lớn với đội ngũ lao động trẻ Việt Nam hiện nay chính là việc thiếu hụt các kỹ năng cần thiết – đặc biệt là kỹ năng khởi nghiệp – trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ mạnh mẽ.