Nhà tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần VNG

 • Quy Mô: >3000 người

 • Vị trí: TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Gameloft Việt Nam

 • Quy Mô: 500 - 1000 người

 • Vị trí: TP Hồ Chí Minh

Hybrid Technologies

 • Quy Mô: 500 - 1000 người

Shopee

 • Quy Mô: >3000 người

 • Vị trí: TP Hồ Chí Minh

BAP Software

 • Quy Mô: 100 - 500 người

 • Vị trí: TP Hồ Chí Minh

Sparx* - A Virtuos Studio

 • Quy Mô: 100 - 500 người

 • Vị trí: TP Hồ Chí Minh

Savyu

 • Quy Mô: 100 - 500 người

 • Vị trí: TP Hồ Chí Minh

Glassegg

 • Vị trí: TP Hồ Chí Minh

Ladipage

 • Vị trí: TP Hồ Chí Minh