03.03.2023

Tháng 3/2022

Dự án OnliCV bắt đầu triển khai và lên kế hoạch hành động. Xây dựng đội ngũ nhân sự và các nền tảng liên quan.
 
09.08.2023

6/2023 - 8/2023

Chuẩn bị hoàn thiện quá trình xây dựng website, cải tiến chỉnh sửa lỗi hệ thống.
Xây dựng kênh tiktok OnliCV hướng đến đối tương fresher & junior với nội dung chia sẻ các kỹ năng làm việc & chuẩn bị hành trang trước khi bước vào con đường sự nghiệp.
Tiến hành liên hệ với các Công ty/ Doanh nghiệp nhằm giới thiệu sản phẩm / dịch vụ của OnliCV, từ đó đo lượng nhu cầu của thị trường.
 
03.03.2023

06/2022 - 06/2023

Bắt đầu giai đoạn tập trung thiết kế website OnliCV, ghi dấu ấn với việc tạo ra giao diện mới lạ, mang đến trải nghiệm tuyệt vời và thân thiện với người dùng.