Chính sách bảo mật

GIỚI THIỆU:

Chính sách Bảo mật của OnliCV được thiết lập để giúp bạn hiểu rõ việc chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến bạn, mục đích thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. Bạn đã tin tưởng sử dụng OnliCV và chia sẻ thông tin với chúng tôi, và chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin của bạn để tạo ra trải nghiệm tốt hơn và dịch vụ tốt hơn cho bạn.

THÔNG TIN THU THẬP:

Khi bạn đăng ký bất kỳ dịch vụ nào của OnliCV, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định để tạo tài khoản và xác thực danh tính theo quy định của pháp luật hiện hành. Những thông tin này được đánh dấu là "bắt buộc", và nếu bạn không đồng ý cung cấp và cho phép OnliCV xử lý thông tin này theo Thông Báo Chính Sách, OnliCV sẽ từ chối đăng ký dịch vụ của bạn.

Khi sử dụng dịch vụ của OnliCV, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn, bao gồm tuổi, ngày sinh, số điện thoại cố định hoặc số điện thoại di động, hình ảnh cá nhân, học vấn, sở thích cá nhân, kinh nghiệm làm việc, và các thông tin khác liên quan đến hồ sơ việc làm của bạn. Nếu bạn chọn thêm người giới thiệu trong hồ sơ, OnliCV sẽ yêu cầu tên, số điện thoại, email, vị trí công việc và các thông tin khác của họ. Nếu bạn muốn OnliCV ngưng xử lý thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan cho bạn.

Khi bạn truy cập bất kỳ trang web nào thuộc hệ thống OnliCV, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin truy cập của bạn, bao gồm địa chỉ IP, thời gian, ngày và thời lượng truy cập. OnliCV có thể theo dõi quá trình truy cập của bạn bằng cách cài đặt một "cookie" trong máy tính của bạn hoặc các thiết bị truy cập khác khi bạn đăng nhập. Cookie giúp OnliCV thu thập luồng dữ liệu truy cập ẩn danh để theo dõi xu hướng và mẫu người dùng, cũng như cung cấp thông tin cho chủ sở hữu của trang web. OnliCV cũng sử dụng cookie để lưu lại trạng thái dữ liệu của bạn để bạn sẽ không cần phải đăng nhập lại trong lần truy cập sau.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của OnliCV, bạn đồng ý rằng OnliCV có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cải thiện dịch vụ và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới của OnliCV đến bạn. Nếu bạn không muốn OnliCV sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo, bạn có thể từ chối bằng cách liên hệ với OnliCV.

OnliCV cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo quy định tại Thông Báo Chính Sách này và các quy định pháp luật hiện hành. OnliCV chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn và không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền.

THÔNG TIN ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Mục đích OnliCV xử lý thông tin cá nhân của bạn như sau:
+ Xác định danh tính của bạn.
+ Đánh giá và/hoặc xác định khả năng làm việc và mức độ tín nhiệm của bạn.
+ Cung cấp một trong các Dịch vụ của OnliCV mà bạn đã yêu cầu.
+ Điều hành và quản lý các Dịch vụ của OnliCV đã cung cấp cho bạn.
+ Liên lạc với bạn các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của OnliCV.
+ Cải thiện các cơ hội thay đổi công việc của bạn hoặc sắp xếp các dịch vụ cụ thể cho bạn.
+ Xác minh trình độ học vấn và nghề nghiệp của bạn bằng việc liên lạc trường học/cao đẳng/đại học/viện nghiên cứu/các cơ quan chuyên môn.
+ Xử lý đơn yêu cầu trong quá trình sử dụng Dịch vụ của OnliCV mà bạn đã yêu cầu.
+ Điều tra và giải quyết các khiếu nại hoặc thắc mắc khác mà bạn gửi đến OnliCV liên quan đến các Dịch vụ của OnliCV.
+ Giám sát và cải thiện việc thực hiện các Dịch vụ của OnliCV.
+ Duy trì và phát triển các Dịch vụ của OnliCV.
+ Am hiểu về các nhu cầu thông tin và liên lạc của bạn để OnliCV nâng cao và điều chỉnh các Dịch vụ của OnliCV.
+ Tiến hành nghiên cứu và phát triển và phân tích thống kê liên quan đến các Dịch vụ của OnliCV để xác định xu hướng và phát triển các dịch vụ mới đáp ứng ứng sự quan tâm của bạn.
+ Hỗ trợ OnliCV am hiểu các lựa chọn duyệt thông tin ưu tiên của bạn để OnliCV có thể điều chỉnh nội dung phù hợp.
+ Phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.
- Nếu bạn không đồng ý để OnliCV xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích trên, bạn phải chấm dứt thỏa thuận liên quan của bạn với OnliCV cho các Dịch vụ của OnliCV và ngừng sử dụng các Dịch vụ do OnliCV cung cấp.
- OnliCV sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi xử lý thông tin cá nhân
- Ngoài ra, OnliCV có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
+ Các Dịch vụ khác của OnliCV như: Giới thiệu việc làm, Giới thiệu khóa học, sự kiện, tin tức, Kết nối nhà tuyển dụng,…
+ Các dịch vụ của các bên thứ ba mà OnliCV thấy phù hợp với sự quan tâm của bạn.
Gửi đến bạn các tin nhắn chúc mừng và/hoặc tin nhắn thông báo lỗi trên các trang Web OnliCV và/hoặc các thông tin Dịch vụ của OnliCV.
+ Gửi đến bạn các hướng dẫn, lời khuyên và thông tin khảo sát để tối đa hóa sự phát triển nghề nghiệp của bạn bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc sử dụng các Dịch vụ của OnliCV.

THÔNG TIN CỦA BẠN CÓ THỂ CHIA SẺ VỚI AI?

Thông tin cá nhân của bạn có thể được công bố và sử dụng bởi các bên thứ ba sau đây để kết nối các dịch vụ của OnliCV và bạn đến các cơ hội phù hợp:

- Nhà tuyển dụng/doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự.

- Các bên thứ ba đã ký hợp đồng với OnliCV để hỗ trợ OnliCV thực hiện các dịch vụ cho bạn, bao gồm các dịch vụ hồ sơ/đánh giá, nghiên cứu thị trường và phân tích sử dụng trang web, cung cấp các thông tin, khóa học, sự kiện phù hợp, và các đối tác chiến lược làm việc với TopCV để cung cấp một trong các dịch vụ của OnliCV hoặc để hỗ trợ tiếp thị và giới thiệu tới người dùng OnliCV.

- Trường học/cao đẳng/đại học/viện nghiên cứu mà bạn đã theo học hoặc người giới thiệu để xác minh trình độ học vấn của bạn và các cơ quan chuyên môn nơi bạn được công nhận trình độ chuyên môn.

- Các tư vấn chuyên nghiệp của OnliCV khi có nhu cầu tìm hiểu cơ bản với mục đích tư vấn cho OnliCV.

- Bất cứ bên thứ ba nào sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc việc kinh doanh của OnliCV nhằm mục đích hỗ trợ bên thứ ba tiếp tục cung cấp các dịch vụ OnliCV mà họ sở hữu.

- Các trường hợp khác được cho phép theo quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu.

Tuy nhiên, bạn sẽ được thông báo khi thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với các bên thứ ba khác, và bạn sẽ có quyền lựa chọn không chia sẻ thông tin này. OnliCV cũng cam kết không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được phép chia sẻ lại thông tin đã được cung cấp cho một bên khác hoặc sử dụng không

QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU:

Quyền truy cập của bạn đối với dữ liệu được lưu trữ, thay đổi và phản đối của bạn đối với việc xử lý dữ liệu

OnliCV cho phép bạn lưu trữ hồ sơ của mình trong Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ OnliCV với hai lựa chọn khác nhau. Bạn có thể chọn giữ hồ sơ của mình riêng tư và không cho phép Nhà tuyển dụng, các Đơn vị quảng cáo hoặc các Chủ sở hữu tài khoản OnliCV Partner tìm kiếm thông qua cơ sở dữ liệu. Hoặc bạn cũng có thể chọn cho phép hồ sơ của mình được tìm kiếm và hiển thị toàn bộ thông tin lý lịch và thông tin cá nhân của bạn đối với những Nhà tuyển dụng, Đơn vị quảng cáo hoặc Chủ sở hữu tài khoản OnliCV Partner.

OnliCV luôn đảm bảo bảo mật thông tin của bạn và chỉ cho phép các bên đã đăng ký với các Dịch vụ của OnliCV truy cập vào Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ OnliCV để giữ lại một bản sao của hồ sơ của bạn trong các tập tin hoặc cơ sở dữ liệu riêng của họ. Chúng tôi cam kết thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và ngăn chặn bất kỳ bên thứ ba nào không được phép truy cập vào Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ OnliCV. Tuy nhiên, OnliCV không chịu trách nhiệm đối với việc lưu giữ, sử dụng hoặc tính bảo mật của hồ sơ của bất kỳ bên thứ ba nào.

OnliCV cam kết đảm bảo quyền truy cập, sửa đổi và phản đối của bạn đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến thông tin của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email {Email OnliCV}

Chúng tôi sẽ rất vui lòng hỗ trợ bạn trong các trường hợp sau đây:

Bạn có yêu cầu về thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu trữ.
Bạn mong muốn xác nhận hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn trong hồ sơ cá nhân của chúng tôi.
Bạn có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn tại OnliCV.
Bạn quyết định không muốn nhận email quảng cáo từ chúng tôi hoặc các công ty trong nhóm chúng tôi. Trong trường hợp này, bạn có thể nhấp vào liên kết huỷ đăng ký ở cuối mỗi email quảng cáo hoặc gửi email yêu cầu huỷ đăng ký đến {Email OnliCV}

Chúng tôi luôn đặt lợi ích của quý ứng viên lên hàng đầu và cam kết tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

TRUY NHẬP, CẬP NHẬT VÀ XÓA THÔNG TIN:

Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn các công cụ đảm bảo thông tin cá nhân của bạn chính xác và luôn được cập nhật trên nền tảng tuyển dụng OnliCV. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh hoặc xoá hồ sơ của mình bất cứ lúc nào bằng cách nhấn vào liên kết "Hồ sơ của tôi" hoặc hình ảnh được cung cấp khi đăng nhập.

Khi đăng nhập vào nền tảng OnliCV, thông tin cá nhân của bạn sẽ được giữ nguyên cho đến khi bạn nhấn chuột vào liên kết "Đăng xuất" - liên kết này có thể truy cập từ màn hình "Hồ sơ của tôi". Bạn cũng có thể yêu cầu khôi phục mật khẩu nếu quên bằng cách gửi email và sử dụng tính năng "Quên mật khẩu" trên bất kỳ trang đăng nhập nào.

Chúng tôi không thể cung cấp mật khẩu của bạn bằng bất kỳ cách nào khác. Nếu tài khoản của bạn bị xoá, bạn sẽ không thể truy cập vào bất kỳ tính năng nào đòi hỏi đăng nhập. Chúng tôi có thể giữ một bản sao lưu trữ về tài khoản của bạn, nhưng không thể truy cập vào nó trên Internet.

NGHĨA VỤ CỦA BẠN ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH:

Vui lòng cung cấp cho OnliCV thông tin cá nhân của bạn và của những người mà bạn cung cấp thông tin một cách chính xác, đầy đủ và gần nhất, tránh gây nhầm lẫn. Nếu có sự sai lệch, thiếu sót hoặc thông tin đã lỗi thời, bạn có trách nhiệm cập nhật thông tin cá nhân này bằng cách liên lạc với chúng tôi qua email {Email OnliCV}

Nếu bạn cần cung cấp thông tin cá nhân của người khác cho OnliCV, ví dụ như người giới thiệu hoặc người bảo lãnh, bạn phải thông báo với họ về việc cung cấp thông tin cá nhân của họ cho chúng tôi, đồng thời đảm bảo sự đồng ý của họ và giới thiệu địa chỉ để tìm thấy Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi (tại mục Chính Sách Bảo Mật trên trang web của chúng tôi).

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng dịch vụ của OnliCV. Chúng tôi đã áp dụng quy trình kỹ thuật, hành chính và vật chất thích hợp để đảm bảo chống mất mát, trộm cắp và lạm dụng thông tin, cũng như chống lại việc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và tiêu hủy thông tin.

Thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như số thẻ ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, khi nhập vào các dịch vụ cổng thanh toán của chúng tôi hoặc đối tác thanh toán sẽ được mã hóa trong quá trình truyền nhập thông tin cá nhân.

NHỮNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN CHỐNG MẤT MÁT, LẠM DỤNG HOẶC THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA BẠN:

Trên nền tảng tuyển dụng OnliCV, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bạn là người duy nhất được truy cập đến thông tin cá nhân của mình, ngoại trừ người quản trị của OnliCV hoặc các cá nhân được uỷ quyền khác của chúng tôi. Quá trình đăng ký của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy cập trái phép.

Chúng tôi khuyến nghị bạn không nên chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai. OnliCV không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu qua điện thoại hoặc email. Để đảm bảo an toàn, khi sử dụng OnliCV, bạn có thể muốn đăng xuất và đóng trình duyệt ngay sau khi hoàn thành công việc của mình. Điều này giúp đảm bảo rằng người khác không thể truy cập thông tin hoặc thư từ cá nhân của bạn nếu bạn sử dụng máy tính chung hoặc truy cập tại nơi công cộng như thư viện hay quán cà phê internet.

Tuy nhiên, không có dữ liệu nào được truyền trên Internet có thể đảm bảo an toàn 100%. Vì vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, OnliCV không thể cam kết hoặc đảm bảo tính an toàn của bất kỳ thông tin nào bạn chuyển đến chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi và bạn phải tự chịu trách nhiệm về rủi ro đó. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn trên hệ thống của chúng tôi.